Lectura / read

Cames lectura

Va creuar les cames i es va posar a llegir / She crossed her legs and started to read

Anuncis